art105

 27.06.2022 r..
W miniony weekend w Kwiatkowicach odbył się Jubileusz 50-lecia Ludowego Klubu Sportowego. Było to wyjątkowe wydarzenie dla lokalnej społeczności, nic więc dziwnego, że przybyły na nie całe rodziny.
Jubileusz planowano w minionym roku, jednak pandemia pokrzyżowała plany organizatorów. W uroczystości wzięli udział aktualni działacze klubu, zawodnicy, byli piłkarze, trenerzy, samorządowcy oraz sympatycy LKS Kwiatkowice.
Obchody rozpoczęły się w sobotę Mszą Świętą w kościele parafialnym w Kwiatkowicach. Słowo Boże wygłosił Ks. Janusz Kalandyk.
Świętowanie na sportowo miało miejsce w niedzielę na stadionie klubu. Od godzin rannych swoje mecze rozgrywali piłkarze z drużyn młodzieżowych. Niezwykle ciekawym wydarzeniem był mecz tatusiów z dziećmi. Następnie odbyły się rozgrywki drużyn seniorów. W tych spotkaniach nie liczyły się wyniki, tylko dobra zabawa. Wszyscy piłkarze otrzymali pamiątkowe medale.

Główne uroczystości rozpoczęły się o godz. 14:00. Przybyli na nie między innymi:
• Tomasz Jóźwik – Członek Komisji do spraw piłkarstwa młodzieżowego i amatorskiego PZPN, Członek Prezydium Zarządu ŁZPN,
• Teresa Wesołowska – Wicestarosta Powiatu Łaskiego
• Florian Podębski – Radny Powiatu Łaskiego
• Renata Szafrańska- Wójt Gminy Wodzierady
• Łukasz Kukieła – Przewodniczący Rady Gminy Wodzierady wraz z radnymi
• Jerzy Szymański – Współwłaściciel Firmy Nasiennej GRANUM –głównego sponsora Klubu
• Barbara Kacprzak – Sekretarz Gminy Wodzierady
• Ewa Podębska – Kierownik GOPS Wodzierady
• Dorota Antoniewska vel Antoniak – Dyrektor Zespołu Szkół w Kwiatkowicach
• Grzegorz Bartczak – Prezes Zarządu Gminnego OSP w Wodzieradach
• Adam Baczyński – Prezes OSP Kwiatkowice
• Sylwester Baczyński – p.o. Prezesa Orkiestry Dętej w Kwiatkowicach
• Maria Baczyńska – Sołtys Sołectwa Kwiatkowice
• Bożena Płonek – była Wójt Gminy Wodzierady
• Byli Przewodniczący Rady Gminy Wodzierady w osobach Wojciecha Augustyniaka i Andrzeja Gila
• Byli i obecni działacze, trenerzy i zawodnicy LKS Kwiatkowice.

Pan Adam Szymański – Prezes Klubu powitał zaproszonych gości, a następnie krótko przedstawił rys historyczny minionych 50 lat działalności LKS Kwiatkowice.
Po wspomnieniach nadszedł czas na okolicznościowe przemówienia, życzenia i odznaczenia.
Osoby związane z klubem oraz wspierające jego działalność wyróżnione zostały honorowymi odznakami i okolicznościowymi statuetkami.

Srebrna Odznaką Honorową PZPN odznaczony został Jerzy Szymański.
Brązową Odznaką Honorową PZPN odznaczeni zostali:
• Dariusz Kaczmarek
• Paweł Jędrzejczak
• Krzysztof Szkudlarek.

Złotą Odznaką „Zasłużony dla Piłkarstwa Łódzkiego” odznaczony został Andrzej Michalak – Prezes LKS Kwiatkowice w latach 1977 – 1986.
Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Piłkarstwa Łódzkiego” odznaczeni zostali:
• Zbigniew Kaczmarek
• Radosław Kowalczyk
• Marcin Kaczmarek
• Przemysław Adamczyk
• Marek Stanisławski
• Lech Adamczyk.

Okolicznościowe statuetki z okazji 50-lecia LKS Kwiatkowice wręczono osobom i instytucjom wspierającym działalność klubu. A są to:
• Wójt Gminy Wodzierady
• Rada Gminy Wodzierady
• Firma Nasienna GRANUM w Wodzieradach
• Roman Kujawiński
• OSP Kwiatkowice.

Jedną z atrakcji obchodów jubileuszu był mecz byłych zawodników LKS, wśród których wystąpili zawodnicy z pierwszych składów Klubu, dziś mający po 70, 60 czy 50 lat. Piłkarze wystąpili w jubileuszowych strojach, specjalnie przygotowanych na tę uroczystość.
Jubileuszowi towarzyszyła wystawa fotograficzna, na której można było prześledzić najważniejsze wydarzenia w historii Klubu.
Wspólne świętowanie zwieńczyła biesiada.
Jubileusz 50-lecia LKS Kwiatkowice przeszedł do historii. Była to okazja do życzeń, gratulacji i podsumowań, ale również była to okazja dla piłkarzy, działaczy i sympatyków Klubu na snucie wspomnień, nie tylko tych z murawy.
 Do zobaczenia na kolejnych jubileuszach!

Zdjęcia: Wiktoria Baczyńska, Renata Grabowska, Kamil Nowicki