klub

 W roku 2022 Ludowy Klub Sportowy w Kwiatkowicach wziął udział i skorzystał z przyznanych środków z Rządowego Programu KLUB 2022. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 10.000 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla trenerów grup młodzieżowych.
W ramach Programu wsparciem objętych zostało 29 zawodników, w tym 3 dziewczyny i 26 chłopców. Zajęcia doskonalące z piłki nożnej prowadzone były w dwóch kategoriach wiekowych: 8-10 lat i 11-13 lat przez dwóch prowadzących (trenerów).
Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny na boisku piłki nożnej.
Program realizowany był w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2022 r.