herby 2

Nasz Klub otrzymał dotację na rok 2023 w wysokości 80.000 zł na realizacje zadań z zakresu sportu pn. „Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej”. Umowę w imieniu Gminy Wodzierady podpisali: Pani Renata Szafrańska - Wójt Gminy oraz Pani Aneta Sadzińska – Skarbnik Gminy, a w imieniu LKS Kwiatkowice Pan Adam Szymański – Prezes Klubu i Pan Dariusz Kaczmarek – Skarbnik LKS. Dotacja przeznaczona będzie na rozwój drużyn piłki nożnej: trzech drużyn młodzieżowych i jednej drużyny seniorów.
Za pomoc w rozwoju naszego Klubu dziękujemy Pani Wójt i Radzie Gminy Wodzierady.