herby 2

 Dnia 12 marca 2021 roku między LKS Kwiatkowice a Gminą Wodzierady została zawarta umowa na realizację zadań z zakresu sportu pn. „Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej”. Dotacja w wysokości 61 200 zł będzie przeznaczona na szkolenie trzech drużyn młodzieżowych: rocznik 2008-2010, rocznik 2011-2013, rocznik 2014-2016 oraz drużyny seniorów, występującej w rozgrywkach IV ligi łódzkiej.

Ze strony gminy umowę podpisali: Pani Renata Szafrańska – Wójt Gminy i Pan Roman Kujawiński – Zastępca Skarbnika Gminy, a ze strony LKS Kwiatkowice: Pan Adam Szymański – Prezes i Pan Dariusz Kaczmarek – Skarbnik.