art51

 

W miniony piątek 23 lipca na stadionie w Kwiatkowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze LKS Kwiatkowice. Zebranie otworzył prezes Adam Szymański, który w imieniu Zarządu powitał wszystkich obecnych. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Pani Renata Szafrańska - Wójt Gminy Wodzierady, Pan Łukasz Kukieła - Przewodniczący Rady Gminy Wodzierady, Pan Florian Podębski - Radny Powiatu Łaskiego, Pani Marzenna Cymerman - Dyrektor GOKiS Wodzierady, Pan Jerzy Szymański - współwłaściciel Firmy Nasiennej GRANUM (główny sponsor klubu).
Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu regulaminu obrad dokonano wyboru komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków Walnego Zebrania. Po stwierdzeniu prawomocności walnego zebrania sprawozdanie w imieniu ustępującego zarządu złożył prezes Adam Szymański. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok przedstawił skarbnik LKS Kwiatkowice Darek Kaczmarek, natomiast Przemysław Adamczyk przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej i złożył wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz przyjęli sprawozdanie komisji rewizyjnej.
Najważniejszym punktem zebrania były wybory nowych władz klubu. Na kolejną 4-letnią kadencję prezesem wybrany został ponownie Adam Szymański, piastujący rolę sternika niezmiennie od 1986 roku.

Zarząd LKS Kwiatkowice:
Adam Szymański – prezes
Paweł Jędrzejczak – wiceprezes
Dariusz Kaczmarek – skarbnik
Kamila Owczarek – sekretarz
Krzysztof Szkudlarek – gospodarz
Andrzej Krysiak – członek
Marcin Kaczmarek – członek
Zbigniew Kaczmarek – członek
Marek Stanisławski - członek

Komisja Rewizyjna:
Przemysław Adamczyk – przewodniczący
Justyna Omiecińska – członek
Agnieszka Trzepocka – członek
Przemysław Janiszewski – członek
Sławomir Godlewski - członek

W imieniu nowych władz klubowych głos zabrał Prezes Adam Szymański, który podziękował za zaufanie i przedstawił plan działań na nadchodzącą kadencję.

Wszystkim licznie przybyłym na zebranie członkom, sympatykom, trenerom, zawodnikom oraz wszystkim tym, którym dobro naszego klubu leży na sercu serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i udział w zebraniu.

Fot: J.G.