Administratorem bazy danych osobowych jest Ludowy Klub Sportowy Kwiatkowice 98-105 Kwiatkowice, ul. Łaska 39. Wysłanie wiadomości na podany poniżej adres e-mail lub wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad przetwarzania danych osobowych, które zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności.